Skolas adrese:

Lenču iela 1, LV-1010, Rīga, Latvija,
tālr: (+371)67333330,
e-pasts: r10vs@riga.lv

Direktore:

Nadežda Ikauniece – 67333330, nikauniece@edu.riga.lv

Direktores vietnieki:

Svetlana Korzenkova – 67333423, skorzenkova@edu.riga.lv
Gaļina Beluha – 67333423, gbeluha@edu.riga.lv
Olga Pomomarenko – ponomarenko@edu.riga.lv
Ilga Rozamasceva – irozamasceva@edu.riga.lv
Jeļena Sokolova – 67333330, jsokolova@edu.riga.lv

Mūzikas studija:

Ludmila Moroza – 67333330, moroz@r10vs.lv

Logopēds:

Jevgenija Kobiļecka – 67333180, kobilecka@r10vs.lv

Psihologi:

Tatjana Meņšikova – 67333180, mensikova@r10vs.lv
Karina Bonekate – 67333180, bonekate@r10vs.lv

Sociālais pedagogs:

Oksana Ševčika – 67333180, sevchika@r10vs.lv

Bibliotekāri:

Jūlija Aleksandrova – 67333330, jaleksandrova@r10vs.lv
Vladlena Baholdina – baholdina@r10vs.lv
Aļona Korenika – akorenika@edu.riga.lv

Karjeras konsultants:

Jūlija Aleksandrova – aleksandrova@r10vs.lv

Medmāsa:

Ņina Suzdaļenko – 67333423, suzdalenko@r10vs.lv

Saimniecības pārzine:

Ruta Tulinska – 67333180, rtulinska@edu.riga.lv

Lietvedības pārzine:

Ilze Ņikitina – 67333330, r10vs@riga.lv​

Skolas rekvizīti:

Maksātājs – Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Juridiskā adrese – Rātslaukums 1, LV-1050, Rīga
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.LV90011524360
AS “Luminor Bank AS”
kods RIKOLV2X
Konts: LV27RIKO0021000916040
Saņēmējs – IKSD Rīgas 10.vidusskola,
Lenču iela 1, LV-1010
Tālr: 67333330